NieuwsSchool’s cool Lekstroom stopt eind dit kalenderjaar met de begeleiding van leerlingen.

Het doel van School’s cool is om voortijdige schooluitval en onnodige afstroom voorkomen. Een opgeleide vrijwilliger brengt wekelijks een huisbezoek bij de (brugklas)leerling, waarbij de ouder(s) aanwezig zijn en ondersteunt en inspireert het kind met zijn/haar huiswerk gedurende circa anderhalf jaar. Begeleiding door één van onze 25 mentoren begint aan het einde van de basisschool en loopt door tot aan of in het 2de jaar van het voortgezet onderwijs. In Nieuwegein, Houten en IJsselstein was het weliswaar niet makkelijk maar toch steeds mogelijk om voldoende mentoren bereid te vinden de leerlingen te begeleiden. Helaas ging dat niet op voor de sleutelvrijwilligers van ons project: de mentor coördinatoren en de projectleider.

Het werven van mentorcoördinatoren blijkt een structureel struikelblok. De rol van projectleider stelt professionele eisen en beschouwen wij op vrijwillige basis niet vervangbaar.

Dit probleem met de continuïteit van School’s cool Lekstroom komt niet uit de lucht vallen en bestuur en projectleiding hebben de laatste jaren gezocht naar oplossingen. Om de kwaliteit en continuïteit van School’s cool te garanderen zien wij bij voorkeur een professionele organisatie de verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt. Een organisatie die daartoe geschikt en bereid is hebben wij niet gevonden.

De som van het structurele tekort aan sleutelvrijwilligers en de vastgelopen zoektocht naar een moederorganisatie hebben het bestuur gebracht tot het besluit om de stichting te ontbinden. Werving van nieuwe leerlingen blijft achterwege. De huidige begeleidingstrajecten worden afgerond. Het spijt ons bijzonder niet langer leerlingen die dat nodig hebben te kunnen ondersteunen in hun school carrière. Maar uiteindelijk geldt ook hiervoor: we doen het alleen als we weten dat we het goed kunnen doen.Over onsSchool's cool Lekstroom is sinds 2011 een vrijwilligersproject dat vrijwillige thuismentors koppelt aan leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij de overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs.

Dit regionale project maakt deel uit van School's cool Nederland. Het doel van het programma van School's cool Nederland is het vergroten van het schoolsucces van leerlingen die niet vanzelfsprekend succes zullen hebben op school.
Het project wordt alom gewaardeerd door zijn werkwijze en mooie resultaten

Video en/of Flyers BekijkenHier kunt u een videofilmpje bekijken en zelf ervaren hoe een thuismentor met zijn leerling samenwerkt.

Door op onderstaande knop te klikken kunt u onze flyers inzien en downloaden.

Flyer voor Ouders

Flyer Begeleiders  
3
Bestuursleden
27
thuismentoren
36
leerlingen
90
leerlingen succesvol

Wat doet de thuismentorDe thuisbegeleider gaat aanvankelijk wekelijks op bezoek bij de leerling. Hierbij wordt de leerling geholpen met schoolzaken als:

Plannen

Het plannen van de tijd voor het huiswerk.

Indelen

Het effectief indelen van het huiswerk.

Vragen stellen

Op tijd vragen te stellen op school.

Verduidelijken

Bij te blijven met moeilijke vakken.

Met deze individuele aandacht helpt de thuismentor van School's cool Lekstroom de leerling binnen zijn eigen omstandigheden vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om goed te presteren op school. Deze werkwijze is voor de leerling en de begeleider zeer bevredigend en resulteert in zeer positieve resultaten.

Inzet van de thuismentorDe inzet van de thuismentor bestaat voornamelijk uit steun bij het leren omgaan met alle veranderingen in de brugklas. Denk daarbij aan vragen als o.a.:
 • Hoe plan je je huiswerk?
 • Hoe kan je jezelf overhoren?
Maar er is ook aandacht voor het belang van vragen stellen op school, het oplossen van problemen en de waarde van het goed besteden van je vrije tijd.
Kortom de thuismentor loodst een leerling en indirect de ouders door de enorme veranderingen heen.

Als thuismentor kan je goede schoolresultaten bevorderen en kan je ook de betrokkenheid van ouders bij school vergroten. Indien gewenst overlegt de thuismentor met toestemming van de ouder(s) met klassenmentor en docenten over de prestaties en het gedrag van de leerling. Zo nodig kan de thuismentor ouders extra ondersteunen door mee te gaan naar een gesprek of ouderavond op school.


Ondersteuning thuismentorVoordat de thuismentor zijn eerste taken gaat vervullen, heeft er vanuit School's cool Lekstroom een scholingstraject plaatsgevonden. Dit omvat altijd een persoonlijk startgesprek en een inwerkperiode. Eenmaal per zes schoolweken vinden er intervisiebijeenkomsten plaats waarin thuismentoren hun ervaringen bespreken en elkaar adviseren. Ook worden er regelmatig externe deskundigen uitgenodigd.

Daarnaast is de coördinator van de thuismentor altijd beschikbaar om raad en adviezen te geven en praktische ondersteuning te bieden. De coördinator kijkt regelmatig samen met de thuismentor welke steun de betreffende leerling behoeft en hoe die steun het beste vorm kan worden gegeven.


Blijf op de hoogteWij brengen twee maal per jaar een nieuwsbrief uit waarin bijvoorbeeld de volgende zaken aan de orde kunnen komen:

 • Korte en bondige nieuwtjes
 • Ons reilen en zeilen op een rij
 • Eventuele oproepen en mededelingen

Om onze eerder uitgebrachte nieuwsbrieven
te kunnen bekijken, of te downloaden,
klikt u op een van onderstaande opties.

Nieuwsbrief 1

Februari 2016

Nieuwsbrief 2

Mei 2016

Nieuwsbrief 3

April 2017

Nieuwsbrief 4

April 2018

Nieuwsbrief 5

2019 - 2020
Jaarverslag
Een kleine foto impressie • School's cool Lekstroom

  School's cool Lekstroom

  Bekijk foto
 • School's cool Lekstroom

  School's cool Lekstroom

  Bekijk foto
 • School's cool Lekstroom

  School's cool Lekstroom

  Bekijk foto
 • Lekstroom School's Cool

  Lekstroom School's Cool

  Bekijk foto
 • School's cool Lekstroom

  School's cool Lekstroom

  Bekijk foto
 • Lekstroom School's Cool

  Lekstroom School's Cool

  Bekijk foto
 • School's cool Lekstroom

  School's cool Lekstroom

  Bekijk foto
 • School's cool Lekstroom

  School's cool Lekstroom

  Bekijk foto
 • School's cool Lekstroom

  School's cool Lekstroom

  Bekijk fotoMet dank aan onze sponsorsContact met ons

Het is altijd prettig om contact met onze bezoekers te hebben. Wellicht heeft u na het bekijken van onze website een vraag of wilt u zich gewoon aanmelden als thuismentor. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een positieve reactie over de inzet van onze vrijwilligers wilt plaatsen. Om daarin tegemoet te komen bieden we onze bezoekers de mogelijkheid een klein berichtje achter te laten.
Door op de blauwgekleurde tekst 'Contactformulier' te klikken wordt u naar onze contactpagina geleid.

Met de door u verstrekte gegevens zullen wij vertrouwelijk omgaan.

 • Website

  Adres van onze website : www.lekstroomschoolscool.nl
 • Contactformulier

  Klik op: Contactformulier om iets aan ons te melden.
  Algemene gegevens
 • Naam: Stichting School's cool Lekstroom
 • RISN/Fiscaal nummer: 8509.95.061
 • Website: www.lekstroomschoolscool.nl
 • Mailadres: secretariaat@lekstroomschoolscool.nl
 • ANBI publicatie
 • Beleidsplan 2022

Get social with us